Home About us Current issue Ahead of Print Back issues Submission Instructions Advertise Contact Login   

Search Article 
  
Advanced search 
 
Saudi Journal of Kidney Diseases and Transplantation
Users online: 1547 Home Bookmark this page Print this page Email this page Small font sizeDefault font size Increase font size 
This article has been cited by
1
Hui-Kim Yap,Man-Chun Chiu,Arvind Bagga,Hesham Safouh
.2016;()2639
[DOI]
2Risk factors for complications of percutaneous ultrasound-guided renal biopsy in children
Jhao-Jhuang Ding,Shih-Hua Lin,Jing-Long Huang,Tai-Wei Wu,Shao-Hsuan Hsia,Jainn-Jim Lin,Yu-Ching Chou,Min-Hua Tseng
Pediatric Nephrology.2020;35(2)271
[DOI]
3Characterization and Etiopathogenic Approach of Pediatric Renal Biopsy Patients in a Colombian Medical Center from 2007-2017
Mayerly Prada Rico,Carmen Inés Rodríguez Cuellar,Monica Fernandez Hernandez,Luz Stella González Chaparro,Olga Lucía Prado Agredo,Ricardo Gastelbondo Amaya
International Journal of Nephrology.2018;2018(2)1
[DOI]
4Changing trends in pediatric renal biopsies: analysis of pediatric renal biopsies in national nephrology registry data
Kibriya Fidan,Ipek Isik Gonul,Bahar Büyükkaragöz,Emel Isiyel,Turgay Arinsoy,Oguz Soylemezoglu
Renal Failure.2016;38(8)1228
[DOI]
5The Spectrum of Biopsy-Proven Glomerular Diseases among Children in China
Sheng Nie,Wenjuan He,Ting Huang,Diankun Liu,Guobao Wang,Jian Geng,Nan Chen,Gang Xu,Ping Zhang,Yang Luo,Jing Nie,Xin Xu,Fan Fan Hou
Clinical Journal of the American Society of Nephrology.2018;13(7)1047
[DOI]
6The Spectrum of Biopsy-Proven Glomerular Diseases among Children in China
Hui-Kim Yap,Man-Chun Chiu,Arvind Bagga,Hesham Safouh
Clinical Journal of the American Society of Nephrology.2014;13(7)1
[DOI]
7Spectrum of biopsy proven renal diseases in Central China: a 10-year retrospective study based on 34,630 cases
Ruimin Hu,Songxia Quan,Yingzi Wang,Yali Zhou,Ying Zhang,Lu Liu,Xin J. Zhou,Guolan Xing
Scientific Reports.2020;10(1)1
[DOI]
  My Preferences